De Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging (LPAV) behartigt de belangen van de AIOS.
Wat biedt het lidmaatschap van de vereniging?

  • Toegang tot de cursussen ‘praktische pathologie’ (2x per jaar).
  • Toegang tot discipline-overstijgende cursussen.
  • Nieuwsbrief met actualiteiten over de opleiding en de vereniging.
  • Vertegenwoordiging in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP), de Commissie Kwaliteit en Beroepsuitoefening (CKBU), de Commissie Beroepsbelangen (CBB), de Commissie Bij- en Nascholing (CBN), de Commissie Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (CMDP), het Concilium Pathologicum en de ledenraad van De Jonge Specialist.
  • Belangenbehartiging van arts-assistenten in opleiding tot patholoog en aandacht voor de toekomstige werkgelegenheid.

De LPAV staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 40481198.

Klik hier om de website van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) te bekijken.