Naast het lidmaatschap van de LPAV is het voor aios ook nuttig om lid te zijn van De Jonge Specialist (DJS). DJS is de zelfstandige beroepsvereniging voor AIOS, ontstaan uit de fusie tussen De Jonge Orde en de LVAG.

De Jonge Specialist behartigt de belangen van alle artsen in opleiding tot specialist (aios). Er zijn vele voordelen van het lidmaatschap, zowel op individueel als op landelijk niveau. De DJS initieert, coördineert en stimuleert initiatieven ter bewaking en verbetering van:

  • De opleiding tot specialist
  • De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
  • De (arbeidsrechtelijke) positie
  • Het imago van het vak
  • De ‘kwalitatieve standaard’ van het beroep
  • Een maatschappelijk rechtvaardige honorering

De DJS levert daarnaast ook juridische adviezen en ook voor vragen over je opleiding kun je bij de DJS terecht. Daarnaast wordt via enquêtes ook de mening van de AIOS geinventariseerd en organiseert de DJS mede het landelijke AIOS congres: de ‘AIOS Upgrade’.

De DJS zet zich dus proactief in en heeft invloed op meningsvorming en besluitvorming over zorg en opleiding. In dit kader zit zij regelmatig aan tafel met bijvoorbeeld het Ministerie van VWS, de KNMG, de Federatie Medisch Specialisten en het College Geneeskundige Specialismen.

Lidmaatschap
Contributie voor DJS bedraagt € 147,- per jaar. Ten minste een deel van deze contributie kun je declareren bij je werkgever. Hiernaast ben je als lid van de DJS automatisch lid van de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD).

Wil je meer informatie over het lidmaatschap en wat DJS voor jou als AIOS kan betekenen? Kijk dan op www.dejongespecialist.nl!
Voor informatie over de LAD ga je naar www.lad.nl!

NB. Als je lid wordt van de LPAV, is het mogelijk om aan te geven dat je lid wilt worden van de DJS. Het LPAV bestuur geeft je gegevens door aan DJS, waarna zij contact zullen opnemen.