Voorjaarscurus en week van de pathologie 2024 (11-12 april)

De Week van de Pathologie is het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP). Dit congres vindt plaats in het Van der Valk Hotel in Veenendaal op 11 en 12 april. Elk jaar komen experts uit verschillende vakgebieden spreken over uiteenlopende interessante onderwerpen. Dit congres biedt een uitgelezen kans om nieuwe kennis en inzichten te vergaren, in gesprek te gaan met collega’s en nieuwe contacten te leggen. De kosten van de week van de pathologie zijn te declareren uit je opleidingsbudget. AIOS krijgen een gereduceerd tarief.

De LPAV organiseert haar jaarlijkse voorjaarscursus tijdens de Week van de Pathologie. De cursus is gericht op AIOS en heeft een laagdrempelig karakter. Het AIOS-programma staat gepland op vrijdag 12 april van 09:00 tot 11:45 uur en bestaat uit twee sessies met een pauze ertussen. Uiteraard zijn pathologen ook van harte welkom om deel te nemen. Aansluitend vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de LPAV plaats. De ALV is alleen toegankelijk voor AIOS.

https://pathologie.nl/agenda/week-van-de-pathologie-2024/

Planning:

Sessie 1 09:00-10:15 uur: “Maagpoliepen ontrafeld” door dr. Chella van der Post (Radboudumc)
Aan de hand van casuïstiek zullen we dieper ingaan op het spectrum van poliepen en (pre-)maligne afwijkingen van de maag. Hierbij passeren de typische histologische karakteristieken en klinische context waarin ze optreden.

Pauze: 10:15-10:45

Sessie 2  10:45-11:45 uur: “IBD en meer” door dr. Nikki Knijn (Pathologie DNA, locatie Arnhem)
Aan de hand van casuïstiek zullen we dieper ingaan op het spectrum van inflammatoire darmziekten. Hierbij passeren de typische histologische karakteristieken en mimickers.

Aansluitend aan sessie 2 11:45-12:00: Algemene ledenvergadering van de Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging (LPAV). Hier zal het jaarverslag met een overzicht van wat het afgelopen jaar is gedaan en wat er voor 2024 op de planning staat worden gepresenteerd.