LVC Visitaties

Elk pathologielaboratorium neemt eens in de vijf jaar deel aan een kwaliteitsvisitatie.
Deze visitatie wordt uitgevoerd door de Landelijke Visitatie Commissie (LVC) van de NVVP. Bij een kwaliteitsvisitatie wordt er ter plaatse door collega pathologen onderzoek verricht naar de omstandigheden en de manier waarop collega’s het beroep uitoefenen op grond van de op dat moment geldende kwaliteitsnormen.

Voor AIOS is het mogelijk om als toehoorder mee te doen met een kwaliteitsvisitatie. Voor de komende visitaties worden nog steeds AIOS gezocht. Ook als je al een keer mee geweest bent kun je je aanmelden via contact@lpav.nl