Privacyverklaring van de LPAV
Dit is de privacyverklaring van de LPAV. In deze verklaring staat hoe de LPAV omgaat met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. Zo wordt uitgelegd waar deze gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen de gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot deze gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De LPAV voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig voor onze dienstverlening. De LPAV verkrijgt deze persoonsgegevens doordat je je als lid hebt aangemeld en deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt, of door het invullen en versturen van het contactformulier op de site, of het sturen van een e-mail aan een van de e-mailadressen van de LPAV.

De LPAV verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het registreren van het lidmaatschap en factureren van het abonnement;
  • Het aanbieden van activiteiten en het registreren van inschrijvingen;
  • Verzenden van nieuwsbrieven.

De gegevens die de LPAV ontvangt en verwerkt worden als volgt beheerd:

  • De website en back-ups van de website worden gehost bij Realhosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van de LPAV worden op de servers van Realhosting opgeslagen.
  • De nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Minderjarigen
De LPAV heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen deze informatie dan.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem. Dat de gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door de LPAV of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van de bezoekers en om de dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies in onze cookieverklaring.

Nieuwsbrief
Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan de leden. Alleen leden die hebben aangegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. Onder aan elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, waarmee je je direct af kan melden. Wij gebruiken het ledenbestand voor het versturen van de nieuwsbrief.

Bewaartermijn gegevens en inzage
Zodra je je lidmaatschap bij ons beëindigt bewaart de LPAV sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je lidmaatschap bij ons hebt beëindigd. Je kunt altijd een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de LPAV,  de contactgegevens staan op de contactpagina. LPAV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Delen met anderen
De LPAV verstrekt gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Als je als lid ingelogd bent kun je zelf je gegevens aanpassen.
Je kunt ook een verzoek insturen op de contactpagina.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.