De bestuursleden van de LPAV zijn afgevaardigd in:

 • Het NVVP-bestuur
 • De Commissie Kwaliteit en Beroepsuitoefening (CKBU)
 • De Commissie Bij- en Nascholing (CBN)
 • De Commissie Beroepsbelangen (CBB)
 • Het Concilium Pathologicum
 • De ledenraad van De Jonge Specialist (DJS)

Daarnaast heeft de LPAV arts-assistenten afgevaardigd in:

 • ESP Residents Committee: Charlotte Kweldam (Erasmus MC)
 • Het PALGA-bestuur: Annefleure Snoek (VUMC)
 • Commissie Cytologie: Bregje Koomen (UMCU)
 • Commissie Wetenschap en Innovatie: Floris Groenendijk (Erasmus MC)
 • Werkgroep Postmortale Diagnostiek: Romy du Long (AMC)
 • Werkgroep PALGA Protocollen: Bas van Brakel (ErasmusMC)