Vacature AIOS-lid PALGA werkgroep Protocollen per 1 juli 2019

PALGA heeft momenteel 30 landelijke protocollen operationeel, waarvan 25 voor de histologie, 4 voor de cytologie en 1 voor moleculaire bepalingen. PALGA wordt ondersteund door de werkgroep protocollen (WGP) voor de histologie en cytologie protocollen. Voor het moleculair protocol is een aparte werkgroep opgericht, werkgroep protocol moleculair (WGPM).

In de werkgroep Protocollen (WGP) van Stichting PALGA hebben ongeveer 10 pathologen zitting. De werkgroep vergadert 5 keer per jaar (altijd op dinsdag), waarvan 4 keer telefonisch. Eén keer per jaar komt de werkgroep fysiek bijeen in Utrecht.

Taken van de werkgroep zijn:

  • Feedback geven aan protocolontwikkelaars voor verbetering van bestaande protocollen
  • Bespreken van mogelijkheden om protocolgegevens te analyseren en te presenteren
  • Bijhouden van ontwikkelingen binnen het vakgebied en de wetgeving die van belang zijn voor updates
  • Beargumenteerde voorstellen doen voor de ontwikkeling van nieuwe protocollen
  • Bevorderen van de acceptatie van protocollen binnen de beroepsgroep

Door het vertrek van het huidige AIOS-lid per 01-07-2019 is er een vacature voor een patholoog in opleiding.

Geïnteresseerde AIOS kunnen voor nadere informatie terecht bij Paul Seegers (paul.seegers@palga.nl).