Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Datum: 17-12-2018
14:00 - 17:30

Locatie
UMC Utrecht

Categorieën


Plaats: 4de etage UMC Utrecht, Colloquiemzaal, afdeling Pathologie.

Programma:
14.00 uur: Opening door voorzitter.
14.05 – 14.45 uur: Voordracht Dr. Willeke Blokx, dermatopatholoog UMCU
Huidziekten bij kinderen: niet per definitie kleine versies van huidziekten bij volwassenen*
15.45 – 16.00 uur: Pauze.
16.00 – 17.15 uur: Casuistiek. Een ieder is vrij om een of meerdere casus te presenteren; dit kan alles zijn van afgewerkt, vraag aan de leden, mooi voorbeeld van ……
17.15 – 17.30 uur: Wisseling bestuursleden (penningmeester en voorzitter) en mededelingen vanuit het bestuur.
17.30 uur: Afsluiting.

* Willeke heeft deze mooie presentatie op 3 april ook gegeven op de DNA-Discussie avond over dermatopathologie in Rhenen. Wellicht is dit voor de AIOS en pathologen die hier bij zijn geweest goed om van te voren te weten.