Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Datum: 19-03-2018
14:00 - 17:30

Locatie
UMC Utrecht

Categorieën


Plaats 4de etage UMC Utrecht. Afdeling Pathologie
14.00 uur: Opening door voorzitter.
14.05 – 14. 50 uur Voordracht Germaine Akkermans, patholoog Apeldoorn: SNPs in SIDS
Retrospectief onderzoek naar (genetische) risicofactoren voor wiegendood in de Nederlandse populatie.
14.50 uur: kascommissie balans 2017.
15.00 – 15. 30 uur: Voordracht Marieke Hogenes; normaalwaarden maten en gewichten – foetaal – kinderleeftijd. Neem ook vooral uw eigen standaarden mee.
15.30 -15.50 uur: pauze.
15.50 – 17.20 uur; casuistiek. Een ieder is vrij om een of meerdere casus te presenteren; dit kan alles zijn van afgewerkt, vraag aan de leden, mooi voorbeeld van ……
17.20 uur mededelingen vanuit het bestuur.
17.30 uur afsluiting.